Tjänster

Kostnadsfri konsultation

Du är välkommen att boka en kostnadsfri konsultation hos oss där vi diskuterar dina målsättningarna och eventuella besvär för att sedan tillsammans skapa en individuell plan för att på bästa sätt nå dina mål. Här har du även möjlighet att prata med oss om du har frågor kring vårt arbetssätt och eventuella tjänster.

Företag och föreningar

Är ni från ett företag eller en förening? Med vår utbildning inom idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi som grund kan vi erbjuda er en rad tjänster som gynnar prestation och hälsa. Några exempel kan vara: Föreläsningar, fysträningar, träningsupplägg, rådgivning, behandlingar osv. Kontakta oss så ger vi mer ingående information kring vad vi kan erbjuda ert företag eller förening.

Personlig timme

Du får tillgång till en av våra tränare under en timme (per tillfälle) där vi jobbar utifrån din målsättning. Upplägg av timmen samt önskemål diskuteras med en av tränarna innan tillfället. Ett tillfälle kan bland annat bestå av:

Personlig träning

Med en av våra tränare som handledare så hjälper vi dig att tydligare förstå träningens grunder, oavsett målsättning och tidigare erfarenheter. Vi kan även ge dig en introduktion av gymmet för att skapa en större förståelse för hur alla redskap fungerar och bör användas. Även som en mer avancerad atlet kan vi hjälpa dig att nå nya mål och utveckla din kompetens ytterligare.

Uppföljning av rörelsescreening

Med rörelsescreeningen som underlag utvecklar vi övningar som ska korrigera ogynnsamma mönster. Genom ett gynnsammare rörelsemönster så blir belastningen på kroppens muskler och leder jämnare vilket minskar eventuella besvär, samt främjar hälsa och prestation.

Genomgång av träningsschema

Vi utgår från ditt individanpassade schema och lär dig hur du på bästa möjliga sätt utför alla övningar och uppnår optimalt träningsresultat.

Funktionell rörelsescreening

Vi gör en grundlig analys av dina rörelsemönster och kartlägger dem för att se om de är gynnsamma i din idrott och vardag.

För mer information läs under Funktionell rörelsescreening

Instruktioner av enskilda övningar

Vi går grundligt igenom tekniken i en eller flera övningar och lär dig hur du på bästa sätt utför övningen för att säkerställa välmående och öka prestation.

Motiverande samtal och rådgivning

Med olika psykologiska samtalsmetoder kan vi hjälpa dig till en ökad motivation mot träning och en hälsosammare livsstil. Det finns även möjlighet till informativa dialoger kring träning och kost för att öka kunskap kring dessa ämnen.

Övriga önskemål

Har du problem eller andra önskemål som inte är beskrivna ovan så kan vi säkerligen lösa det också, kontakt oss för mer information.

Duo-timme

Med tjänsten duo timme så har två personer möjlighet att träffa en av våra tränare samtidigt. Ni får tillgång till en av våra tränare under en timme (per tillfälle) där vi jobbar utifrån era målsättningar. Upplägg av timmen samt önskemål diskuteras med en av tränarna innan tillfället. Ett tillfälle kan bestå av samma alternativ som är listade under “personliga timmen” ( förutom rörelsescreening ). Andra önskemål på hur detta tillfälle ska förbrukas går såklart att diskutera.

Klassisk svensk massage

Du har tillgång till en av våra massörer i 25- eller 50 minuter där vi utgår från tekniker och förhållningssätt inom klassisk svensk massage som lindrar trötta eller onda muskler samt förbättrar återhämtning. Massören utgår från dina önskemål och kan göra allt mellan behandlande och specifik massage till en mer genomgående och avslappnande massage.

Triggerpunktsbehandling

Du har tillgång till en av våra massörer i 25 minuter. Under denna tid så behandlar massören ett specifikt område genom att angripa triggerpunkter. Denna behandling lindrar besvär som uppstår i samband med muskelspänningar och överbelastningar. Dessa besvär kan uttrycka sig på olika vis, vanliga symtom är stelhet samt molande/strålande smärta. Genom att behandla problemområdena så ökar välmående samt förmåga att prestera. Vi rekommenderar denna tjänst till dig som söker en behandlande massage.

Idrottsmassage

Vi rekommenderat denna tjänst för dig som söker en behandlande massage som är mer omfattande och djupgående. Du har tillgång till en av våra massörer i 55 minuter där hen utgår från tekniker och förhållningssätt inom klassisk svensk massage som lindrar trötta eller onda muskler, samt förbättrar återhämtning. Med den ytterligare triggerpunktsbehandlingen kan vi lindra besvär som uppstår i samband med muskelspänningar och överbelastningar. Genom behandling av dina problemområden ökar välmåendet samt förmågan att prestera.

Kostschema

En av våra tränare gör en analys av din vardag för att få en bild av ditt dagliga energibehov. Utifrån dina målsättningar sammanställs sedan ett individanpassat kostschema som hjälper dig att ha koll på ditt dagliga intag. Kosten har en stor påverkan på dina träningsresultat oavsett om det kommer till att bygga muskler eller tappa fettmassa, därför är ett välplanerat kostupplägg en förutsättning för att optimera dina träningsresultat. Med hjälp av ett individanpassat kostschema kan du på bästa sätt nå dina målsättningar.

Träningsschema

Träning kan ske på många olika vis och olika upplägg passar olika människor. Vi hjälper dig med att hitta ett upplägg som passar dig. En av våra tränare samtalar med dig för att skapa en bild av vad du har för förutsättningar, önskemål och målsättningar. Utifrån dessa riktlinjer sammanställs ett individanpassat träningsschema. Det färdiga schemat anpassas så att det både fungerar med din vardag samt hjälper dig att på bäst sätt uppnå dina målsättningar.

Personliga timmar bör köpas i samband med träningsschema. Detta för att vi vill säkerställa att övningarna utförs korrekt och säkert.

Vid köp av minst 5 personliga timmar så erbjuder vi 300:- rabatt på träningsschemat

Kalipermätning

Vi gör en 4 punkts kalipermätning som tar ca 15 minuter som kan ge en uppfattning om din nuvarande fettprocent. 

Funktionell rörelsescreening

Det är viktgt med en effektiv och väl fungerade kropp för att undvika skador och öka ditt välmående. Med vår tjänst funktionell screening tar en av våra tränare gör en grundlig analys över din hållning och olika rörelsemönster. Sedan sammanställa dem så att du ska kunna jobba på dina svagheter och få en bättre överblick över din kropp. Du får sedan olika funktionella övningar för att stärka svaga muskler eller förhindra ogynsamma rörelser.  Detta sker under två tillfällen varav båda är på ungefär 1 timme. 

Meny

    

Organisationsnummer 559115-6848
Godkänd för F-skatt fr.o.m. 2017-06-21